Hallitus ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Ville Vakkala
040-6671201 ville.vakkala(at)tapojarvi.fi
Varapuheenjohtaja
Simo Sova
045-6378372
simosova(at)gmail.com
Sihteeri
Vili Väyrynen
040-4162029 vili.vayrynen(at)hotmail.com

Hallituksen jäsenet

Esa Ek040-5836470
esa.ek(at)pp1.inet.fi

Mika Sarajärvi
040-5366284
m.sarajarvi1(at)gmail.com

Henri Harju

040-4841050 henri.harju(at)hotmail.com

Esa Tirroniemi

040-5777319 esaktirroniemi(at)hotmail.fi
Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Tuula Trast
0400-885517 tuula.trast(at)gmail.com